Inschrijfformulier

Open Bridge Kampioenschap Mook, Molenhoek en Middelaar 2018 (voor paren)

Datum: 04 februari 2018
Tijdstip: 13.00 uur
Plaats: De Wieken, Esdoornlaan 3

Doel: Sponsoring Stichting AED Mook en Molenhoek
Inschrijfgeld bedraagt 25 euro per paar

Wilt u zo vriendelijke zijn met uw opgave het schrijfgeld van 25 euro per paar over te maken op bankrekening: NL87 ABNA 0478 1024 88 t.n.v. Stg. AED Mook en Molenhoek o.v.v. “Bridgetoernooi 2018”. Eventuele betaling is ook mogelijk bij binnenkomst, gaarne per paar en gepast.

Namen paar:

A-niveau B-niveau C-niveau

Bij de opzet van het toernooi wordt gespeeld in groepen van gelijke sterkte.
Wedstrijdleiding: Truus en Dick Hermans, BC DE Mookers
Na de eerste 3 ronden is er een pauze voor een drankje en een versnapering.

Indien u het formulier wilt opsturen kan dit naar:
Dick Vergoossen Passionistenstraat 9 6584 GJ Molenhoek

Stichting AED Mook en Molenhoek