Molenhoekdag 2016

Evenals vorig jaar was de Stichting AED Mook en Molenhoek op Molenhoekdag 2016 aanwezig om donateurskaarten te verkopen. We hadden een kraam ingericht met de van ons bekende attributen zoals de rolbanners, grote spanbanner en ballonnen. Speciaal was het spandoek van Frans te Brake dat als achterwand van de kraam was opgehangen. Dit spandoek is door de buurtgenoten van Frans gemaakt en aan zijn woning opgehangen t.g.v. zijn thuiskomst uit het ziekenhuis na zijn succesvolle hartreanimatie. Frans, bedankt dat we het even mochten lenen want het heeft ons veel spreekstof opgeleverd bij het aanspreken van de bezoekers aan onze kraam. Aanvankelijk was de verwachting dat het weer tijdens Molenhoekdag regenachtig zou zijn doch dat viel reuze mee. Naar onze mening waren er wel minder bezoekers dan in 2015 maar toch was het gezellig druk.

Naast de kraambemanning door de Stichtingleden Dick Vergoossen, Lee Tonnaer, Marcel Daniëls en Leo Loman, hebben de heren Johan Menkhorst, Alois Meij en GeertJan Wienhoven in hoge mate bijgedragen aan het eindresultaat; wij zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

Wat heeft Molenhoekdag ons opgeleverd?

Er zijn 67 donateurskaarten ingevuld waarvan 65 met een bedragvermelding. Het totaal aan toegezegde donaties is € 440,--. Op 2 kaarten is geen bedrag ingevuld doch wij kunnen hierbij toch minimaal rekenen op € 5,--. per kaart zodat de verwachting is dat het eindbedrag € 450,--. zal bedragen.

Dit bedrag is beduidend minder dan vorig jaar doch degenen die zich vorig jaar als donateur hebben aangemeld hoeven dat nu niet meer te doen wat de spoeling dunner maakt. We zijn daarom best tevreden met dit resultaat en verwelkomen deze nieuwe donateurs van harte bij onze stichting. .

Stichting AED Mook en Molenhoek