Wijziging bestuurssamenstelling

Per 1 juni heeft Jeroen ten Have zich teruggetrokken als lid van het bestuur van de Stichting AED Mook en Molenhoek, vanwege drukke werkzaamheden met zijn bedrijf. Gelukkig blijft hij nog wel betrokken bij de activiteiten van de Stichting op het terrein van promotie en reclame en ook als vrijwilliger. Op gepaste wijze hebben wij hem bedankt voor zijn inzet vanaf 2013.
Lee Tonnaer uit Mook, voor velen een bekende persoonlijkheid in onze gemeente, is bereid gevonden als nieuw bestuurslid toe te treden. Van harte welkom.

Het woonadres van onze secretaris Jan van Groenendael is gewijzigd. Het nieuwe adres is: Rijksweg 101, 6585 AC, Mook

 

Stichting AED Mook en Molenhoek