Succesvolle donateuractie in winkelcentrum KOMOOK op 21 mei 2016

Toegezegd is een bedrag van ca 800 euro

Op zaterdag 21 mei j.l. heeft een succesvolle donateuractie plaatsgevonden in het winkelcentrum KOMOOK. Een aantal bestuursleden van de Stichting AED Mook en Molenhoek heeft, bijgestaan door een groep van vrijwilligers (Alois Mey, Frans te Brake, Johan Menkhorst, Luigi de Vito, Wim Mey, Wim Voet en Theo Peeters), met succes een financieel beroep gedaan op bezoekers van het winkelcentrum, zodat wij ook voor de komende jaren garant kunnen staan voor ons netwerk van AED´s. Heel bijzonder danken wij dhr. Wim Voet door in de hal van zijn winkelcentrum een ruimte voor onze actie beschikbaar te stellen.
Het succes van de aktie is vooral ook mogelijk gemaakt door Lee Tonnaer, die aan iedere donateur zijn boekje "Wandelen OP en Over Het Randje, een fotowandeling langs de gemeentegrens van Mook en Middelaar" als attentie ter beschikking stelde.

Wellicht is het zinvol u als vrijwilliger van de stichting inzicht te geven in de noodzaak van donateuracties. De jaarlijkse begroting van de stichting bedraagt ca. 6000 euro. Een belangrijk deel van dit bedrag betreft de jaarlijkse reservering voor de afschrijving van de 14 AED´s en de verwarmde buitenkasten. Hiervoor wordt per jaar een bedrag gereserveerd van ca. 3700 euro bij een afschrijvingstermijn van 12 jaar.
Voor afschrijving en verbruik van trainingsmateriaal reserveren wij jaarlijks ca. 550 euro.
Voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers en de verplichte tweejaarlijkse bijscholing om te voorkomen dat het diploma van de reanimist haar geldigheid verliest hebben wij jaarlijks ca. 1300 euro nodig. Tenslotte bedragen de uitgaven voor promotie, werving en administratie ongeveer 500 euro.
U begrijpt nu dat wij naast de jaarlijkse steun van 2000 euro van de gemeente gedwongen zijn een beroep te doen op alle inwoners van Mook en Molenhoek. Ook het bedrijfsleven in Mook en Molenhoek wordt door ons aangespoord haar steentje bij te dragen. Overigens hebben deze bedrijven, naast een aantal privépersonen, in de startfase van het projekt AED Mook en Molenhoek een substantiĆ«le bijdrage geleverd.
Afrondend: wij zijn blij en trots dat zo velen het belang van een ons netwerk onderkennen en willen ondersteunen.

Bestuur Stichting AED Mook en Molenhoek

 

Stichting AED Mook en Molenhoek