Training in het openen van AED kasten

Enige tijd geleden hebben wij u toegezegd met al degenen die daar belangstelling voor hebben te gaan oefenen in het openen van de AED kasten op de verschillende locaties. Door een aantal onvoorziene zaken is daar tot nu toe niets van gekomen. Uit praktische overwegingen stellen wij u de volgende aanpak voor.

Op de openingspagina van de website is een duidelijke verwijzing geplaatst naar een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe u de kast moet openen en sluiten. Als u kennis heeft genomen van dit filmpje en toch nog behoefte heeft aan een training, dan verzoeken wij u dat ons te laten weten via een mail naar onze website.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Stichting AED Mook en Molenhoek