Onze nieuwe AED beheerder is Marcel Daniëls

 

Mijn naam is Marcel Daniëls en ik kom uit Molenhoek en beheer de AED´s. Al meer dan 30 jaar ben ik vertrouwd met EHBO, reanimatie en BHV (bedrijfs Hulp Verlening).

Mijn taak is om alle AED kasten en AED's optimaal te laten functioneren. Dit betekent in de praktijk het periodiek nalopen van de kasten en het vervangen van de elektroden na gebruik van de AED.

Het is daarom erg belangrijk dat na het gebruik van een AED dit door de vrijwilliger aan mij wordt gemeld. Ook als de AED alleen maar is meegenomen en niet is gebruikt, hoor ik dat graag. Bel dus na het meenemen van de AED naar: 06 - 47 14 07 25

U kunt mij voor vragen ook e-mailen via beheerder@aedmookenmolenhoek.nl

De gemeente werkt mee!

Burgemeester
Willem Gradisen


Het is HARTstikke belangrijk dat ook in onze kernen Mook en Molenhoek een stichting AED wordt opgericht.

De complimenten voor dit initiatief. Dat kan een stichting echter niet alleen. Het zijn altijd mensen die het moeten doen.

Stichting AED Mook en Molenhoek