Inschrijfformulier

Open Bridge Kampioenschap Mook, Molenhoek en Middelaar 2020 (voor paren)

Datum: 15 maart 2020
Tijdstip: 13.00 uur       Inloop: vanaf 12.30 uur
Plaats: De Wieken, Esdoornlaan 3 in Molenhoek

Doel: Sponsoring Stichting AED Mook en Molenhoek
Inschrijfgeld bedraagt 30 euro per paar

Wilt u zo vriendelijke zijn met uw opgave het inschrijfgeld van 30 euro per paar over te maken op bankrekening: NL87 ABNA 0478 1024 88 t.n.v. Stg. AED Mook en Molenhoek o.v.v. “Bridgetoernooi 2020”. Eventuele betaling is ook mogelijk bij binnenkomst, graag per paar en gepast. Overmaken heeft onze voorkeur.

Stichting AED Mook en Molenhoek