Richtlijnen bij een oproep door HartslagNu

 • Denk aan uw eigen veiligheid, de veiligheid van het slachtoffer en die van anderen
 • Laat ruimte voor hulpdiensten
 • Luidt uw oproep 'ophalen AED', toets dan op het toetsenbord van de AED-kast de 4cijferige code in en sluit af met de toets met het ✔ teken (bv. 6729 ✔). Je hoort een klik van de ontgrendeling. Open de kast met twee handen, neem de AED uit de kast en sluit de kast waarbij de klep na het sluiten goed wordt aangedrukt. Je hoort een klik van de vergrendeling
 • Verlies de opgehaalde AED gedurende de reanimatie niet uit 't oog en breng deze na afloop terug naar de kast waaruit deze is weggenomen. Plaats hierbij de AED -met de juiste kant naar voren- tegen de linkerzijde van de kast en leg het tasje met hulpmiddelen bovenop de AED (zie foto)
 • Sluit de kast goed af (procedure zoals bij ophalen AED)
 • Maximaal 3 vrijwilligers zijn actief met reanimeren en AED gebruik, de overigen regelen o.a. het verkeer en ondersteunen eventuele betrokkenen
 • Is de ambulance ter plaatse, draag het slachtoffer over
 • Stuur, na het terugplaatsen van de AED in de kast, de beheerder terstond een SMSbericht op telefoon 06-53816203. U kunt ook de voicemail inspreken
 • Meld elke inzet ALTIJD aan onze Stichting door invulling van het formulier 'Meld uw inzet' op de website www.aedmookenmolenhoek.nl
 • Heeft u behoefte aan een gesprek of nazorg, dan kunt u zich wenden tot dhr. Evert Martin, telefoon 06 - 404 502 14 of per e-mail
 • Toon respect naar elkaar tijdens de reanimatie
 • Wissel elkaar om de twee minuten af bij het reanimeren
 • Privacy-bescherming
 • Wees na een reanimatie terughoudend met het geven van informatie aan derden

Stichting AED Mook en Molenhoek