Nazorg

Een reanimatie en eventueel het overlijden van het slachtoffer is een emotionele gebeurtenis. Wanneer u als vrijwilliger betrokken bent geweest bij een reanimatie is het zeer begrijpelijk dat u hierover wilt praten. Namens de Stichting treedt dhr. Evert Martin op als nazorgcoördinator.

Evert Martin is werkzaam als verpleegkundige van het Radboud UMC op de afdeling spoedeisende hulp. Naast directe patiëntenzorg bij acute zorgvragen zoals o.a. reanimatie is hij ook betrokken als lid bij de werkgroep bedrijfsopvang traumaverwerking voor alle medewerkers van het UMC, waarbij hij nagesprekken voert met medewerkers die een schokkende gebeurtenis hebben mee gemaakt.

Indien u desgewenst behoefte gevoeld tot een gesprek over uw inzet na een oproep kunt u zich tot hem wenden. Evert is bereikbaar op tel. nr. 06 - 404 502 14 of per mail . Aarzel niet en neem contact op: een reanimatie is ingrijpend.

U kunt zich overigens ook wenden tot HartslagNu. Daarvoor gaat u naar uw HartslagNu account en vervolgens naar ´Noodoproepen´. Klik op de betreffende oproep en ga naar ´Evaluatie´. Hier kunt u een vragenformulier invullen en aanvinken of u behoefte hebt aan een evaluatie- of nazorggesprek. Vervolgens zal HartslagNu telefonisch contact met u opnemen.

De gemeente werkt mee!

Burgemeester
Willem Gradisen


Het is HARTstikke belangrijk dat ook in onze kernen Mook en Molenhoek een stichting AED is opgericht.

De complimenten voor dit initiatief. Dat kan een stichting echter niet alleen. Het zijn altijd mensen die het moeten doen.

Stichting AED Mook en Molenhoek