Opleiding

Iedereen kan leren reanimeren en een AED bedienen. In kleine groepjes wordt u door onze professionele instructeurs vertrouwd gemaakt met reanimeren en het bedienen van de AED, volgens de eisen van de Nederlandse Reanimatieraad. Dit gebeurt in een lesavond van ca 3 uur, waarna u een diploma ontvangt. Iedere vrijwilliger dient om de 2 jaar een uitgebreide cursus te volgen, waarbij natuurlijk veel tijd wordt ingeruimd om de verplichte vaardigheden te oefenen en een theoretisch deel. In het jaar na deze uitgebreide cursus wordt er gelegenheid geboden om wederom uw vaardigheden te oefenen. Ook kunt u dan aan onze ervaren instructeurs vragen stellen.

De gemeente werkt mee!

Burgemeester
Willem Gradisen


Het is HARTstikke belangrijk dat ook in onze kernen Mook en Molenhoek een stichting AED is opgericht.

De complimenten voor dit initiatief. Dat kan een stichting echter niet alleen. Het zijn altijd mensen die het moeten doen.

Stichting AED Mook en Molenhoek