Opleiding

Iedereen kan leren reanimeren en een AED bedienen. In kleine groepjes van 6 personen wordt u door onze professionele instructeurs vertrouwd gemaakt met reanimeren en het bedienen van de AED, volgens de eisen van de Nederlandse Reanimatieraad. Dit gebeurt in een lesavond van 4 uur, waarna u een diploma ontvangt. Eens in de twee jaar dient u een herhalingsles te volgen van ca. 2,5 uur om de geldigheid van uw diploma te behouden.

De gemeente werkt mee!

Burgemeester
Willem Gradisen


Het is HARTstikke belangrijk dat ook in onze kernen Mook en Molenhoek een stichting AED is opgericht.

De complimenten voor dit initiatief. Dat kan een stichting echter niet alleen. Het zijn altijd mensen die het moeten doen.

Stichting AED Mook en Molenhoek